De ritten

Organisatie

Er wordt gereden in een 4 groepen systeem:
 • Groep A: rijden aan een richtsnelheid van 31 km/uur
 • Groep B: rijden aan een richtsnelheid van 28 km/uur
 • Groep C: rijden aan een richtsnelheid van 25 km/uur 
 • Groep D: rijden aan een richtsnelheid van 20 km/uur 

Er wordt 3x per week gereden en de zaterdagen, zondagen EN feestdagen: START aan ons clublokaal “BISTREAU Staf Versluys" ; de woensdagen START aan DE ZEEMEEUW.
De afstanden worden bepaald door de aanwezige wegkapiteins.

 • De zaterdagvoormiddag om 09.00 uur
 • De zaterdagnamiddag om 13.30 uur
 • De zondagvoormiddag om 09:00 uur,
 • De woensdagavond in de maanden april tem september om 18:00 uur
OPMERKING: Op zaterdagen kun je maar één keer AWP verdienen, je kunt dus zowel 's morgens als  's namiddags rijden, maar je krijgt maar één keer AWP en club km.
Er kunnen totaal onverwacht EXTRA daguitstappen georganiseerd worden.Die zijn meestal afhankelijk van de weersomstandigheden, en worden enkele dagen (minimun twee)vooraf vastgelegd per EMAIL en/of info op WEBSITE. Daarom vragen wij aan iedereen om regelmatig zijn emails en/of de website na te zien.

De groepen rijden in principe een afzonderlijk traject, ter plaatse door de wegkapiteins te bepalen.

Opmerkingen:

 • Wie de snelheid BEWUST of ONBEWUST poogt op te drijven, de zgn “STOKERS”, moeten geanticipeerd worden door de groep, in het bijzonder door de wegkapiteins door te “bufferen”. Men late de “stokers” gewoon rijden door de boel lam te leggen. Het is aan iedereen om zich NIET te laten “VANGEN”.
 • Hier geldt de belangrijkste taak van de wegkapiteins. Zij moeten op die manier een bepaalde discipline in de groep te houden.
 • Hierbij het charter van de wegkapiteins:  

  CHARTER VAN DE WEGKAPITEIN(s):

  De taak van de wegkapitein, die als enige de verantwoordelijkheid van de rit heeft ( na overleg met zijn andere hoofd- en/of andere wegkapiteins )  is te waken over het goede verloop van een fietstocht, zonder dat alle verantwoordelijkheid bij de wegkapitein(s) ligt.

  De wegkapitein geldt als leider en aanspreekpunt. Naar gelang zijn mogelijkheden rijdt hij/zij steeds in de voorste regionen van de groep.

  Het is aldus niet noodzakelijk dat hij kop trekt.

  Hij wordt bijgestaan door zijn adjunct-wegkapitein(s) waarvan ten minste één wegkapitein  achteraan de groep rijdt. Het is belangrijk  op voorhand een aantal afspraken maken met het oog op een veilig verloop van de rit.

  De wegkapitein(s) maken zich erkenbaar door het dragen van een armband.

  De wegkapitein kent de route en bepaalt de snelheid van de groep.

  De moeilijkheidsgraad van de rit wordt zo veel mogelijk op voorhand aangegeven. De bestemming, het aantal kilometers en de moeilijkheidsgraad is soms raadpleegbaar op de website.

  De snelheid, aangegeven bij aanvang van het seizoen, geldt als richtsnelheid en kan licht afwijken in functie van de weersomstandigheden en/of het parcours. Op alle  ogenblikken moeten de leden zich aan het verkeersreglement houden en zichzelf of andere weggebruikers niet in gevaar brengen.

  De wegkapitein ziet erop toe dat iedereen zich aan het verkeersreglement en de gemaakte afspraken houdt.

  Onverantwoord rijgedrag wordt niet toegestaan. De leden worden bij overtreding geacht zich zonder commentaar te houden aan de opmerkingen van de wegkapitein(s). Bij herhaalde overtredingen rapporteren de wegkapitein dit eerst aan de hoofdwegkaptein.

  De wegkapitein geeft tijdig aanwijzingen bij richtingsverandering. De wegkaptein(s) die achteraan fietsen verwittigen tijdig voor aankomend verkeer..

  De wegkapitein bepaalt waar er gestopt wordt bij pech of een ander voorval en doet dit op een veilige plaats voor de volledige groep. Zodra de groep gevraagd wordt om te stoppen, doet de hele groep dit.

  Melding maken bij eerst  de hoofdwegkapitein ( bij afwezigheid van deze) en vervolgens maakt de hoofdwegkapitein dit over aan het bestuur van deelnemers die zich niet aan de regels houden en weigeren de aanwijzingen van de wegkapitein(s) op te volgen.

  De wegkapitein zorgt voor coördinatie bij pech of voorvallen en staat in voor het verwittigen van de hulpdiensten bij ongeval. Melding maken (achteraf) bij de voorzitter of het secretariaat.

  De wegkapitein spreekt de groep of individuele leden erop aan indien er sprake is van onverantwoord rijgedrag, afwijken van de verkeersregels of houding t.o.v. derden.

  De wegkapitein heeft aandacht voor iedereen, en indien deelnemers in de problemen komen, past hij de snelheid aan.

  De wegkapitein die de rit bepaalt steunt  de respectievelijke wegkapitein tijdens zijn rit. Dit door positieve kritiek en respectvolle houding voor, tijdens en na zijn rit.

   

Potentieel kandidaat nieuwe leden

Potentieel nieuwe leden die eens willen “testen” of nog twijfelen om zich lid te maken mogen 3(drie) maal meerijden. Daarna dienen ze een beslissing te nemen.
Klik hier om online in te schrijven.

Klassement

Het seizoen begint het laatste weekend van februari of het eerste week-end van maart van het lopend jaar en duurt tot en met het eerste weekend van oktober. Hiertussen valt de registratie der ritten voor de klassementen. In de periode daarbuiten wordt verder gereden doch ZONDER recht op registratie.

Klik hier voor uitgebreide informatie over het klassement.

Kledij
Het basispakket wordt aangeboden na het aansluiten bij de club en bestaat uit:
 • korte broek
 • koerstrui korte mouwen
 • koerstrui lange mouwen

Bestellen

Extra kledij kan bijbesteld worden op tijdstippen bepaald door het bestuur. Dit zal steeds vermeld worden in Flashberichten op de website.

De bestelling gebeurt aan de hand van een mail die de leden toegestuurd krijgen. Deze mail bevat een gepersonaliseerde link naar een bestelpagina op de website. In dit formulier kan men de artikels bestellen door een gewenst aantal en een gewenste maat op te geven. De verdiende AWP punten worden als korting toegepast op het totaal bedrag. Een bevestigingsmail zal verstuurd worden met het overzicht van de artikels, de eventuele AWP korting en het te betalen bedrag. De bestelling dient uiterlijk opgesteld te zijn voor de datum bepaald in het Flashbericht. Gelieve ook de betaling zo snel mogelijk in orde te brengen. Bij ontbreken van de betaling, na verwittigd te zijn door het bestuur, zal de bestelling geannuleerd worden. Leden die niet over een E-mail adres beschikken zullen apart gecontacteerd worden.

Regels betreffende het klassement

Uit respect voor de sponsors wordt gevraagd aan de leden om tijdens onze ritten in de clubuitrusting te rijden. Daarmee wordt zowel de trui, als de broek bedoeld.
Indien hieraan voldaan wordt, komt men in aanmerking voor registratie van de rit voor het klassement.
In geval de kledij niet voldoet aan de clubvoorwaarden, wordt de gereden rit beschouwd als een rit 'buiten clubverband'. Men moet dan zelf instaan voor het indienen van de gereden kilometers.

Een nieuw aangesloten lid die nog niet in het bezit is van de clubkledij krijgt uiteraard wel de gereden kilometers en punten toegewezen.

Klik hier voor uitgebreide informatie over het klassement.

Vervanging kledij na valpartij

Wanneer BASIS kledij in die mate beschadigd is, door een valpartij TIJDENS de officiële uitstappen, zowel de gewone als de georganiseerde tochten, zodat het niet meer redelijk is om er mee te rijden, wordt het betreffende stuk vervangen door de club.
Laat de voorwaarden hierover duidelijk zijn:

 • Het betreft een VALPARTIJ, TIJDENS een officieel erkende rit. Dus NIET VAN en NAAR de rit. De rit zelf moet duidelijk aangevat zijn.
 • Schade aan kledij tijdens een wielerwedstrijd komt niet in aanmerking, met uitzondering van de 'EANDIS tijdrit', 'Oostende koerst' en de 'Gentlemen koers' te Bredene.
 • Ieder incident moet geëvalueerd worden door het bestuur. Wat wil zeggen dat pas na samenspraak van het bestuur, en een akkoord bij stemming van de meerderheid van het bestuur, het betreffende kledingstuk mag worden vervangen.
 • Het gaat hier wel degelijk om de BASISKLEDIJ, dus de korte broek, de trui korte mouwen en de zomertrui lange mouwen. Persoonlijk bijgekochte kledij komt NIET in aanmerking.
Verplichtingen
 • De ritten dienen NIET te ontaarden in “koersen”. We zijn wielertoeristen en geen “coureurs”
 • Er wordt NIET “gedemareerd”
 • Enkel op het einde,aan de gekende aankomstlijn,kan worden gesprint voor diegene die wil.
 • Bij PECH wacht de ganse groep tot het euvel is hersteld. Het kan jou ook overkomen…
 • Het is VERPLICHT te rijden met de fietshelm op. GEEN helm = GEEN AWP !
 • De wegkapiteins bepalen het te volgen traject en daar wordt tijdens de rit NIET van afgeweken.
 • De wegkapitein die het traject bepaalt rijdt steeds vooraan en zegt tijdig de weg die moet gevolgd worden.
 • De wegkapiteins zijn in het bezit van een tricolore armband en een fluitje, om bij naderend gevaar of pech de groep te verwittigen.
 • We rekenen op een gezonde discipline in de groep. De aanwijzingen van de wegkapiteins,dienen dan ook strikt opgevolgd te worden.
 • Er wordt gereden in de clubuitrusting, al is het maar uit respect naar de sponsors toe.
 • Wij respecteren de verkeersregels.
 • We mogen op de rijbaan rijden,als de groep groter is of gelijk aan 15 renners. We rijden dan 2 aan 2 naast elkaar.
 • Na iedere rit kan worden nagekaart in ons clublokaal de “DUINENPOLDER”.
Maatregelen

Maatregelen bij niet naleven van de regels

 • NIET rijden in clubkledij = GEEN registratie der ritten (GEEN km en/of punten)
 • Wanneer de snelheid te hoog wordt zetten de wegkapiteins zich vooraan en vormen zo een buffer door de snelheid te stabiliseren. Diegenen die te rap rijden laten we zo gewoon gaan.
 • Eveneens GEEN registratie der ritten,als je rijdt zonder helm.
 • GEEN registratie der ritten,bij herhaaldelijk overtreden van de clubtactiek.

Potentieel kandidaat nieuwe leden

Het bestuur heeft het recht om bepaalde kandidaat-leden tot de club te weigeren. Personen, die om welke reden dan ook, volgens het bestuur een potentieel gevaar vormen om de clubgeest te saboteren, kunnen door het bestuur geweigerd worden. In die zin kunnen ook leden, die niet meer in overeenstemming fietsen met de clubgeest, door het bestuur geschorst worden.

Optreden tegenover ZWART rijders

Zij worden in principe NIET toegestaan om met ons mee te rijden. Het is natuurlijk de eeuwige discussie, dat de openbare weg er voor iedereen is. Het enige wat we dan kunnen doen is die mannen in groep te laten voelen dat ze niet welkom zijn. We verplichten ze achteraan plaats te nemen. Als ze toch vooraan opduiken, ONMIDDELLIJK de boel toebufferen, de snelheid laten zakken en ze laten rijden. Wees gerust, als we dit blijven toepassen zullen ze het wel begrijpen na een tijdje.

Bredene
© 2012 www.wdbreduinia.be.
Levendige fietsclub, voor jong en oud, vlug en minder snel, groepstochten langs de kust en door de polders


www.xeartum.be