Aanwezigheidspunten (AWP)

De AWP punten worden toegekend als volgt:

5 punten voor alle ritten in clubverband op zaterdag, zondag, woensdag en feestdagen

Een lijst van erkende uitstappen voor het lopende seizoen verschijnt in bij aanvang van het seizoen. Ook de speciale clubritten die op niet-bepaalde tijdstippen zullen worden georganiseerd vallen hieronder. De organisatie MOET uitgaan en erkend worden door het clubbestuur.
Bovendien geven die extra ritten ENKEL recht op 5 AWP, indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
-minimun 5 leden moeten er aan deelnemen
-er mogen GEEN andere ritten op de planning staan per doelgroep
-de extra rit moet minstens twee dagen voordien zijn aangekondigd op de website door één van de gemachtigde wegkapiteins
-de extra ritten MOETEN samenvallen met de dagen waarop gewoon gereden wordt.

Opmerkingen:

 • Voor diegenen die NIET kunnen deelnemen aan de geplande uitstappen, zijn ook 5 AWP voorzien als ze de gewone uitstappen rijden  
 • GEEN 5 AWP en GEEN clubkm registratie meer voor wie NIET aanzet aan onze startplaats de BISTREAU OF DE ZEEMEEUW, m.a.w. wie aanpikt onderweg, GEEN AWP meer!
 • WEL 5 AWP,voor wie de rit mee heeft aangevat en pech heeft onderweg, of slachtoffer is van een valpartij OF wie voor aanvang rit aan één van de wegkapiteins heeft laten weten, dat hij of zij vroeger zal afslaan wegens omstandigheden.De wegkapitein die registreert, beslist zelf hoeveel km er voor betrokkene moet worden geregistreerd.
 • Er worden geen AWP punten toegekend indien de clubkledij niet voldoet aan de clubvereisten. Hierbij wordt bedoeld dat zowel de clubtrui als de clubbroek nodig zijn om in aanmerking te komen voor registratie van de gereden rit. Een nieuw aangesloten lid die nog niet in het bezit is van de clubkledij krijgt uiteraard wel punten toegewezen.
 • Geen punten (meer) voor deelname aan uitstappen buiten erkende clubuitstappen! In dat geval heeft men enkel recht op de registratie van de gereden kms!
 • Men kan slechts één uitstap rijden meetellende voor de puntenstand op één en dezelfde dag
 • Wie clubkampioen dames/heren wordt, komt niet in aanmerking voor een andere laureaatstitel. De tweede in lijn wordt aldus laureaat van die categorie.
 • Bij ALLE betwistingen ligt de beslissing bij het bestuur !

Belang van de AWP

Op het einde van het seizoen gebeurt een verrekening van toegekende AWP naar Euro's. Dit bedrag zal bij de eerst volgende kledijbestelling in mindering gebracht worden.
Klik hier voor een overzicht.
 
Voor het  seizoen 2017 is de toekenning als volgt:

 • Vanaf 100 AWP: 10 Euro
 • Vanaf 150 AWP: 15 Euro
 • Vanaf 200 AWP: 20 Euro
 • Vanaf 250 AWP: 25 Euro
 • Vanaf 300 AWP: 30 Euro
 • Vanaf 350 AWP: 35 Euro
 • Vanaf 400 AWP: 40 Euro
Dit systeem kan onderhavig zijn aan wijzigingen.
Trofee

Clubkampioen: één bij de dames en één bij de heren

De clubkampioen is de persoon waarvoor de meeste aanwezigheidspunten (AWP) werden geregistreerd na het rijden van erkende uitstappen.

Midweek Laureaat: dames en heren samen

Er is ook een trofee voorzien voor het lid die de meeste punten heeft verzameld op de woensdagritten. Men krijgt 5 punten per aanwezigheid. In geval ex-aequo op het einde van het seizoen beslissen de totale aanwezigheidspunten (AWP) en daarna de totaal gereden km (ODO) over de laureaat.

Trofee Neofiet: dames en heren samen

Voor het nieuwe lid met de meeste aanwezigheidspunten (AWP). In geval van gelijke stand beslissen de gereden kilometers (ODO)(minstens 500km) op het einde van het seizoen over de laureaat. Men kan maar één maal neofiet worden bij de club en dit bij zijn eerste inschrijving.

Trofee ODO: dames en heren samen

Voor het lid met de meest gereden km’s over het seizoen. Dit is een registratie gebaseerd op de EERLIJKHEID en FAIR-PLAY van de deelnemers aan dit criterium. ALLE gereden kilometers kunnen worden binnengebracht. Ook bijvoorbeeld diegenen die met hun fiets naar hun werk gaan kunnen die km binnenbrengen. Enige voorwaarde voor een geldige registratie hiervan is: tijdig binnenbrengen VOOR de 15e van het begin van de maand, volgend op de maand van de gereden kilometers. Het gaat dus ENKEL om die supplementaire kilometers die NIET officieel in clubverband geregistreerd worden.

Bezorgen bij de verantwoordelijke wegkapitein van uw groep.

Klik hier om een officiele kaart te downloaden waarop uw kilometers kunnen ingevuld worden.

Trofee KEIZER of KEIZERIN

Hij of zij die 3 maal na elkaar, ZONDER ONDERBREKING, kampioen is geweest in zijn/haar categorie. Eenmaal deze titel behaald blijf je voor de rest van je dagen Keizer of Keizerin

Extra nominatie voor de meest verdienstelijk lid

Op de algemene vergadering zal het bestuur de naam bekend maken van het meest verdienstelijke clublid van het afgelopen seizoen. De trofee zal worden uitgereikt bij de seizoensstart.


Terug naar info

Bredene
© 2012 www.wdbreduinia.be.
Levendige fietsclub, voor jong en oud, vlug en minder snel, groepstochten langs de kust en door de polders


www.xeartum.be